Kontakt

Optagelse i koret
Kontakt Karin Lomborg Berg, tlf.: 39694015 / 22170915, email: klj16@hotmail.com

Booking af koncerter
Jacob Deichmann, tlf.: 51613643, email: jpd@ramboll.dk
Du kan læse mere om vores nuværende og kommende repertoirer her.

Korets bestyrelse
Jacob Deichmann (formand)
Amanda Fossat (kasserer)
Nina Riis
Astrið Gullborgardóttir
Nina Holme Nienstædt
Lea Pave Glasdam (suppleant)
Margaretha Andersson (suppleant)
Kontakt: bestyrelsen@musica.dk

CVR nr. 12 72 26 05