Kammerorkestret Musica

Kammerorkestret Musica – ambitiøst nyt kammerorkester!

English text below.

KOM_1 prøve_1

Kunne du tænke dig at dyrke kammer/ensemblemusik på højt niveau i din fritid og er parat til at yde en indsats sammen med ligesindede, er Kammerorkestret Musica måske noget for dig. Der er sat fokus på kvalitet – klang, sammenspil, præcision, udvikling og musikalsk glæde.

Kammerorkestret Musica er ved at blive etableret under professionel kunstnerisk ledelse af Filipe Carvalheiro og Walter Gaffron.
Filipe Carvalheiro er Master of Music in Conducting fra USA, og er bl.a. kunstnerisk leder for Kammerkoret Musica – et af Danmarks dygtige amatørkor. Læs mere om Filipe her. Walter Gaffron er tidligere koncertmester i DR og operaen i Lissabon, uddannet ved Nordwest Deutsche Musikakademie.

Orkestret drives i aftenskoleregi og henvender sig bl.a. til dem, som ikke længere kan være med i de gode ungdomsorkestre pga. aldersgrænse, og dem som kunne tænke sig at spille i et ensemble, hvor gennemsnitsalderen samtidig ikke er alt for høj.
Orkestret holdt sin første prøve onsdag den 28. februar på Gladsaxe Gymnasium. Her besluttedes det at øvedag fremover bliver tirsdag.

For pilotprojektet i foråret 2018 er der lagt følgende foreløbige program
Vivaldi: Concerto i G dur, 1. sats
Mozart: Eine Kleine Nachtmusik
Nielsen: Lille suite for strygere
Puccini: Chrisantemi

I december 2018 skal orkestret sammen med koret opføre Mozarts Requiem.
Orkestret bliver etableret som en selvstændig forening, og du er med til at bestemme, hvad vi spiller.
Orkestret startes op med strygere, men senere vil der blive tilknyttet blæsere, som vil deltage i orkestrets projekter afhængig af repertoire.

Der er på nuværende tidspunkt plads til 1-2 violinister, 1 bratschist, 1 cellist og 1 kontrabassist.
Er du interesseret i oplysninger om orkestret så skriv til os på kammerorkestretmusica@gmail.com eller kontakt:

  • Filipe Carvalheiro +45 41 60 93 99
  • Walter Gaffron +45 22 15 69 97
  • Jacob Deichmann (repræsentant for Kammerkoret Musica) +45 51 61 36 43

Chamber Orchestra Musica

Would you like to play high-level chamber / ensemble music in your free time and are you ready to make an effort, Chamber Orchestra Musica might be something for you. Focus is on quality – sound, complexity, precision, development and musical joy.
Chamber Orchestra Musica is being established under the professional artistic direction of Filipe Carvalheiro and Walter Gaffron. Filipe Carvalheiro is a Master of Music in Conducting from the United States. He is artistic director of Chamber Choir Musica – one of Denmark’s skilled amateur choirs. Walter Gaffron is a former concert master in Radio Denmarlk and the opera in Lisbon, educated at the Nordwest Deutsche Musikakademie.

The orchestra held its first rehearsal on Wednesday February 28th at Gladsaxe Gymnasium. Here it was decided that rehearsal day will be Tuesday.

For the pilot project in spring 2018, the following interim program has been chosen:

  • Vivaldi: Concerto in G, 1st movement
  • Mozart: Eine Kleine Nachtmusik
  • Carl Nielsen: Little suite for strings
  • Puccini: Crisantemi

In December 2018, the orchestra together with Chamber Choir Musica will perform Mozart’s Requiem.
The orchestra is started with string players only, but wind players will be invited to participate in the orchestra’s projects depending on the repertoire.
There is currently room for 1-2 violinists, 1 viola player, 1 cellist and 1 double bass player. We encourage non-Danish musicians to join.
Are you interested in information about the orchestra, please mail us on kammerorkestretmusica@gmail.com or contact:

  • Filipe Carvalheiro +45 41 60 93 99
  • Walter Gaffron +45 22 15 69 97
  • Jacob Deichmann (Representative of Chamber Choir Musica) +45 51 61 36 43