Kammerorkestret Musica

Kammerorkestret Musica – ambitiøst nyt kammerorkester!

English text below.

WTRFOTO_GRUPPE2_MUSICA

Kunne du tænke dig at dyrke kammer/ensemblemusik på højt niveau i din fritid og er parat til at yde en indsats sammen med ligesindede, er Kammerorkestret Musica måske noget for dig. Der er sat fokus på kvalitet – klang, sammenspil, præcision, udvikling og musikalsk glæde.

Kammerorkestret Musicas professionelle kunstneriske ledelse består af Filipe Carvalheiro og Walter Gaffron.
Filipe Carvalheiro er Master of Music in Conducting fra USA, og er bl.a. kunstnerisk leder for Kammerkoret Musica – et af Danmarks dygtige amatørkor. Læs mere om Filipe her. Walter Gaffron er tidligere koncertmester i DR og operaen i Lissabon, uddannet ved Nordwest Deutsche Musikakademie.

Orkestret drives i aftenskoleregi og henvender sig bl.a. til dem, som ikke længere kan være med i de gode ungdomsorkestre pga. aldersgrænse, og dem som kunne tænke sig at spille i et ensemble, hvor gennemsnitsalderen samtidig ikke er alt for høj.

Repertoiret vil blive sammensat af værker for strygerorkester, værker for blæserensemble og værker for sinfonietta/Haydn-orkester-størrelse. Orkestrets medlemmer vil få stor indflydelse på repertoiret.
Der vil være mulighed for at opføre kammermusikværker med mindre besætninger på orkestrets koncerter, og disse ensembler vil kunne få professionel instruktion af Filipe eller Walter.
Cirka 1 gang pr. sæson vil orkestret opføre et program sammen med Kammerkoret Musica.

Øveaften tirsdag aften kl. 19.15 – 21.45, ind til videre på Gladsaxe Gymnasium.

Repertoire for  2018-2019:

Projekt 1: Koncerter 21. og 24. oktober 2018
Opbrud ved århundredeskiftet
Nielsen: Lille Suite opus 1
Enescu: Decet for Winds opus 14
Wagner: Siegfried-Idyll

Projekt 2: Koncerter 5. og 6. december 2018
Mozart: Requiem med professionelle solister og Kammerkoret Musica

Projekt 3: Koncerter april 2019
Fra klassicisme til neo-klassicisme
Mozart: Blæserserenade KV 388
Dvorak: Strygerserenade
Prokofiev: Klassiske symfoni

Projekt 4: Koncerter juni 2019
Stravinskij: Pulcinella-suite
i samarbejde med en balletskole

Til sæson 2018-2019 opfordres strygere inden for alle grupper til at melde sig.
Der vil ikke være optagelsesprøve men en gensidig prøveperiode på op til 1 måned.
Er du interesseret i oplysninger om orkestret så skriv til os på kammerorkestretmusica@gmail.com eller kontakt:

  • Filipe Carvalheiro +45 41 60 93 99
  • Walter Gaffron +45 22 15 69 97
  • Jacob Deichmann (repræsentant for Kammerkoret Musica) +45 51 61 36 43

Chamber Orchestra Musica

Would you like to play high-level chamber / ensemble music in your free time and are you ready to make an effort, Chamber Orchestra Musica might be something for you. Focus is on quality – sound, complexity, precision, development and musical joy.

Chamber Orchestra Musica is being established under the professional artistic direction of Filipe Carvalheiro and Walter Gaffron. Filipe Carvalheiro is a Master of Music in Conducting from the United States. He is artistic director of Chamber Choir Musica – one of Denmark’s skilled amateur choirs. Walter Gaffron is a former concert master in Radio Denmark and the opera in Lisbon, educated at the Nordwest Deutsche Musikakademie.

The orchestra’s repertoire will consist of pieces for string orchestra, pieces for wind ensemble as well as pieces for sinfonietta/Haydn-symphony-sized orchestra. The orchestra members will participate in chosing the repertoire.
It will be possible to perform chamber music pieces for smaller groups at the orchestra’s concerts, and the groups will be offered instruction by Filipe and Walter.
About once every season the orchestra will perform a programme in collaboration with Kammerkoret Musica.

Weekly rehearsal Tuesday evening  at 19.15 – 21.45. Rehearsals take place at Gladsaxe High School.

Repertoire for the 2018-2019 season:

Project 1: Concerts October 21st and 24th, 2018
At the turn of the Century
Nielsen: Lille Suite (complete)
Enescu: Decet for Winds opus 14
Wagner: Siegfried-Idyll

Project 2: December 5th and 6th, 2018
Mozart: Requiem with professional soloists and Kammerkoret Musica

Project 3: Concerts April 2019
Classicism to neo-classicism (link in Danish)
Mozart: Serenade for winds KV 388
Dvorak: Serenade for strings
Prokofiev: Classical symphony

Project 4: Concerts June 2019
Stravinskij: Pulcinella-suite
in collaboration with a ballet school. Further information on this will follow.

For the season 2018-2019 we encourage string players in all groups to join the orchestra.
There will be no audition but a mutual trial period of up to one month.
We are also interested in hearing from bassooninsts.
We encourage foreign nationals to join. All instruction will take place in English.

If you are interested in information about the orchestra, please mail us on kammerorkestretmusica@gmail.com or contact:

  • Filipe Carvalheiro +45 41 60 93 99
  • Walter Gaffron +45 22 15 69 97
  • Jacob Deichmann (Representative of Chamber Choir Musica) +45 51 61 36 43