Repertoire

I Musica sammensætter vi vores programmer efter temaer, årstider, interesse og ikke mindst musikalsk nysgerrighed. Der er altid en rød tråd i programmet. Typisk udvikler vi et program, opfører det 2-3 gange, hvorefter det vil være på repertoiret 1-2 år frem, mens vi arbejder med andre programmer sideløbende.

Vi søger endvidere at give vores publikum en anden oplevelse af den klassiske korkoncert ved bla. at inddrage andre kunstarter og variere koropstillingen. Du kan læse om vores mere konceptuelle koncertprojekter under Koncepter.

I 2020 og foråret 2021 tilbyder vi disse programmer:

Nordiske toner. Påske- eller sommerkoncert
Kammerkoret Musica har gennem en årrække arbejdet med at opbygge et repertoire af noget af den bedste nordiske kormusik, primært fra det 20. og 21. århundrede med komponister som Holmboe, Lewkovitch, Gjeilo, Mäntyjärvi, Knut Nystedt og mange flere.  I 2019 har vi således nyindstuderet Rued Langgaards Rosengårdsviser. I 2020 indstuderer vi nye nordiske satser, som vi skal synge til World Choir Games, f.eks. Bo Holtens “Haec Dies”, en af Vagn Holmboes “Border Ballads” og Jaakko Mäntyjärvis “Double, double, toil and trouble”.

I 2020 laver vi en ny udgave af vores nordiske påskekoncert. Koncerten er struktureret efter de 4 påskedage Palmesøndag – Skærtorsdag – Langfredag og Påskedag. Til hver dag oplæses en udvalgt evangelietekst, og der synges satser hørende til dagen, ligesom der kan indlægges fællessalmer. Satser af Bo Holten, Mogens Pedersøn, August Söderman, Knut Nystedt m.fl.

Nordisk sommerkoncert (“Lyse nætter”) består af en perlerække af det bedste nordiske kormusik, der emmer af solskin og lange lyse nætter. Satser af Holmboe, Lewkovitch, Evert Taube, Rued Langgaard og mange flere.

Musikken i hjernen – foredragskoncert med Anja Philip
Sammen med Anja Philip og hjerneforskeren Jan Kehler har vi sammensat en foredragskoncert om, hvordan musik påvirker vores hjerne. I løbet af koncerten hører vi om hjernens virkemåde gennem forskellige temaer knyttet til musik: Om lydens vej ind i hjernen, hvordan vores forventninger og musikkens opbygning påvirker os, om sammenhængen mellem musik, hukommelse og søvn, og ikke mindst om musikkens betydning for vores følelse af fællesskab og samhørighed. Koncerten veksler mellem korsatser og historier fra videnskabens verden om hjernen, og publikum vil blive inddraget aktivt i koncerten som deltagere i små eksperimenter, der illustrerer pointerne. Programmet rummer både klassiske korværker og nyere musik af komponister som Purcell, Brahms, Webern og Whitacre. Vi har opført programmet 7 gange i 2019 med fantastisk respons fra publikum. Vi opfører koncerten igen i 2020, hvis vi kan få placeret 2-3 koncerter inden for en kortere periode. Koncerten er mest egnet for en ”moderne” åbent indrettet kirke eller en menighedssal.

Allehelgen 2020: Mozarts Requiem
Til Allehelgen 2020 gentager vi vores opførelse af Mozarts Requiem, som væltede Kristkirken og Lindevang Kirke i december 2018. Requiet opføres sammen med vores eget orkester, Kammerorkestret Musica og professionelle solister.

Jule/advents/vinter/kyndelmissekoncert: Så stille som sne
I julen 2020 vil Kammerkoret Musica opføre en vinter/julekoncert opbygget om temaet ’sne’. Der vil være et udvalg af satser og værker, der sammenflettet med tekstoplæsninger vil give publikum en oplevelse af alle de facetter, et vintersnevejr kan have, og den reflekterende stemning det kan give anledning til, repræsenteret i både ord, musik, stemning og udførelse.

Påske 2021: Bachs Johannespassion
Til påske 2021 vil Musica opføre Bachs Johannespassion sammen med vores eget orkester, Kammerorkestret Musica og professionelle solister. Er du interesseret i at lægge kirke til dette projekt, så kontakt os. Finansiering af koncerten vil ske via en kombination af billetsalg og ekstern støtte.

Forår – sommer 2021: Projekt med Vokalkompagniet om ”rytmisk” og ”klassisk” kormusik
I efteråret 2020 påbegynder Kammerkoret Musica og Vokalkompagniet et samarbejdsprojekt, der skal munde ud i en fælles koncertrække, som er klar til opførelse i foråret 2021.
I projektet vil vi arbejde med at undersøge forskellene og lighederne mellem den måde et ”klassisk” og et ”rytmisk” kor arbejder, med fokus på hvad vi kan lære af hinanden og hvordan vi kan inspirere hinanden.
Koncerten vil bestå af et forløb, hvor de to kor synger på skift og sammen. Repertoiret er ikke fastlagt endnu, men forventes at omfatte mindst et nyt værk skrevet til projektet.