Programmer

Gode og interessante koncertprogrammer er et vigtigt fokuspunkt for Musica. Vi arbejder med det vi kalder “koncertkoncepter”, som betyder at vores koncerter skal være helhedsoplevelser, hvor musikken gerne må understøttes af andre kunstarter (skuespil, billedkunst, lyskunst), tekster (biografier, religiøse tekster, videnskabelige tekster) og forskellige koropstillinger og -besætninger. Der er en rød tråd i vores programmer, baseret på f.eks. et tema, en højtid, særlige begivenheder og mærkedage, og altid båret af musikalsk nysgerrighed. Typisk opfører vi et program 2-3 gange i træk, hvorefter det vil være på repertoiret 1-2 år frem, mens vi arbejder med andre programmer sideløbende. Kontakt os endelig hvis du er interesseret i en koncert med Musica. 

I 2020, 2021 og 2022 tilbyder vi disse programmer:

Nordiske toner – verdslig eller kirkelig nordisk kormusik
Kammerkoret Musica har gennem en årrække arbejdet med at opbygge et repertoire af noget af den bedste nordiske kormusik, primært fra det 20. og 21. århundrede med komponister som Holmboe, Lewkovitch, Gjeilo, Mäntyjärvi, Knut Nystedt og mange flere. I 2020 indstuderer vi nye nordiske satser, som vi skal synge til World Choir Games i 2021, f.eks. Bo Holtens “Haec Dies”, en af Vagn Holmboes “Border Ballads” og Jaakko Mäntyjärvis “Double, double, toil and trouble”.
Vi kan sammensætte en verdslig eller en kirkelig koncert til stort set enhver års- eller højtid. Læs mere om konceptet her.

Allehelgen 2020: Mozarts Requiem
Til Allehelgen 2020 gentager vi vores opførelse af Mozarts Requiem, som væltede Kristkirken og Lindevang Kirke i december 2018. Requiet opføres sammen med vores eget orkester, Kammerorkestret Musica og professionelle solister.

Jul 2020: Traditionel julekoncert
Vores julekoncert er i 2020 en helt traditionel julekoncert med alle de elskede klassikere, men også med et par helt nye udgaver af velkendte julesalmer, bl.a Dejlig er jorden og En rose så jeg skyde. Koncerten kan kombineres med orgelmusik og med fællessalmer, forudsat at afstandskravene til fællessang kan overholdes.

Forår 2021: Klang, poesi og kærlighed – samarbejde med Vokalkompagniet
I 2020-2021 samarbejder vi med vores venner i det rytmiske kor Vokalkompagniet. Vi vil undersøge forskelle og ligheder mellem et ”klassisk” og et ”rytmisk” kor, og finde ud af, hvad vi kan lære af hinanden og hvordan vi kan inspirere hinanden. Projektet afsluttes med en fælles koncertrække baseret på danske digte om kærlighed. I løbet af koncerten vil de to kor både synge på skift og sammen. Læs mere om projektet her.

Efterår 2021 – forår 2022: Vores levende jord – en koncert om klimaforandringerne
I 2021 og 2022 tager vi fat på et af tidens mest presserende emner – de globale klimaforandringer. Luften bliver varmere, skovene brænder, isen smelter, og det er tydeligt at noget er ude af balance. Gennem musik, lysprojektioner og tekst fortæller Musica en historie om, hvordan de fire elementer forandrer sig og påvirker menneskers liv. Læs mere om koncerten her.

Påske 2022: Bachs Johannespassion
I påsken 2022 vil Musica opføre Bachs Johannespassion sammen med vores eget orkester, Kammerorkestret Musica og professionelle solister. Er du interesseret i at lægge kirke til dette projekt, så kontakt os. Finansiering af koncerten vil ske via en kombination af billetsalg og ekstern støtte.

2021/2022: Fortælle/malekoncert med James Mayhew
Et af ofrene for Coronaen var en enestående koncert med den engelske forfatter og illustrator James Mayhew. Han har igennem en årrække udviklet en helt unik koncertform, der kombinerer historiefortællinger med at James Mayhew på scenen maler et eller flere billeder til musikledsagelse. Mens han maler, projiceres billedet op på et lærred, så publikum kan følge processen. Alle værkerne er udvalgt, så de understøtter stemningen i de historier, der fortælles og derefter illustreres. Bemærk at arrangementet foregår på engelsk. Vi ved desværre ikke hvornår det bliver muligt at gennemføre koncerten, men vil du høre mere, så kontakt os endelig. Læs om projektet her