Romantikkens grænser

Kammerkoret Musica udforsker romantikkens grænser

Romantikken er en hjørnesten i den klassiske korlyrik. Dens klange er stadig et referencepunkt for måden at tale om kormusik, og det sprog vi bruger til at definere den moderne korlyrik, trækker veksler på de romantiske begreber og udtryksformer.

Musica vil med dette program forsøge at udforske grænserne for den romantiske musik. Grænser kan forstås på forskellige måder: Landegrænser, grænser i tid/historien, men også som som en indre afgrænsning af selvet i forhold til det ydre. I romantikken blev menneskets indre pludselig afstemt i kontrast til den ydre verden, og det følelseslandskab, der følger med at være menneske, fik udtryk gennem musik, som et personligt udtryk, der ikke skulle beskrive en objektiv hengivenhed til Gud, som musikken i tidligere tiders musik havde haft funktion af.

Programmet består af satser af bl.a. store, kendte komponister som Max Reger, Brahms og Mendelssohn (både Fanny og Felix!), nogle af deres nordiske efterfølgere som Niels W. Gade, Rued Langgaard og finske Toivo Kuula, samt moderne komponister der trækker på – og måske overskrider grænserne for – romantikken i deres musik.