Kammerorkestret

English version below

Kammerorkestret Musica er oprettet i 2018.
Formålet med orkestret er dels at akkompagnere Kammerkoret Musica i projekter som f.eks. opførelse af Mozarts Requiem, dels at samarbejde med andre parter, f.eks. andre kor og instrumentalsolister.
Orkestret fungerer som et projektorkester, der sammensættes fra projekt til projekt afhængig af værk og arrangørernes ønsker. Vi arbejder dog primært med små besætninger med 15-25 musikere, typisk i satser med forskellige kammerorkesterbesætninger. På længere sigt håber vi dog at kunne opbygge en fast sammenspillet strygergruppe.
I 2020 har vi indledt et samarbejde med Opera Nordsjælland om opførelse af Hartmanns opera ”Liden Kirsten”. Dette samarbejde videreføres i 2021 med opførelser af Donizettis ”Elskovsdrikken”.

Hvis du er interesseret i at spille med i vores projekter, er du velkommen til at skrive til os på kammerorkestretmusica@gmail.com.

English version

Chamber Orchestra Musica was established in 2018.
The idea of the orchestra is to accompany Chamber Choir Musica (in projects like performing Mozart’s Requiem) and to cooperate with other partners, e.g. other choirs and soloists.
The orchestra functions as a project orchestra, which is gathered for each project with different combinations of musicians depending on the pieces performed and other circumstances. The orchestra is usually 15-25 musicians strong and plays chamber orchestra repertoire and arrangements. It is our long-term aim to build a permanent string group.
In 2020 we started a cooperation with the Opera Nordsjælland and did 2 concert performances of Hartmann’s opera “Liden Kirsten”. In 2021, this cooperation continues with performances of Donizetti’s “L’Elisir d’Amore”.
If you are interested in joining one of our projects, please send an e-mail to  kammerorkestretmusica@gmail.com. Instruction at rehearsals etc takes place in English, and we encourage ex-pats and Non-Danish nationals to join.

Kammerorkestrets intraside (password-beskyttet)