Orkestret

Kammerorkestret Musica – ambitiøst nyt kammerorkester

English text below.

Kammerorkestrets intraside (password-beskyttet)

6E0A4875
Lindevang Kirke, 6. december 2018, foto Thomas Hjort

Kunne du tænke dig at dyrke kammer/ensemblemusik på højt niveau i din fritid og er parat til at yde en indsats sammen med ligesindede, er Kammerorkestret Musica måske noget for dig. Der er fokus på kvalitet – klang, sammenspil, præcision, udvikling og musikalsk glæde.
Orkestret fungerer som et projektorkester, der sammensættes fra projekt til projekt med lige den besætning der passer til det aktuelle projekt, baseret på en fast kerne af musikere fra øverste hylde i det Københavnske amatørmusikmiljø, suppleret efter behov med konservatoriestuderende og freelancere.
Der afholdes typisk 4-5 prøver pr. projekt.

Orkestrets faste dirigent er Filipe Carvalheiro. Filipe Carvalheiro er Master of Music in Conducting fra USA, og er bl.a. kunstnerisk leder for Kammerkoret Musica – et af Danmarks dygtige amatørkor. Læs mere om Filipe her. Filipe dirigerer orkestrets egne produktioner, mens eksterne dirigenter dirigerer projekter med f.eks. andre kor.

Cirka 1 gang pr. sæson vil orkestret opføre et program sammen med Kammerkoret Musica.
Orkestret øver tirsdag aften kl. 19.15 – 21.45 i den svenske kirke, Gustafskyrkan, Folke Bernadottes Allé 4, 2100 København.
Der er ikke prøve hver tirsdag, det afhænger af prøveplanen for det aktuelle projekt.

På grund af Corona-situationen er planerne for 2020 og 2021 ændret

Repertoire 2020 – 2021

August – september 2020:
Hartmanns opera “Liden Kirsten” sammen med Opera Nordsjælland
Koncerter Lørdag den 26. og søndag den 27. september.

Oktober – november 2020:
Mozarts Requiem sammen med Kammerkoret Musica
Koncerter lørdag den 31. oktober, søndag den 1. november og søndag den 8. november

November 2020 (udsat pga Corona)
Haydns “Skabelsen” sammen med Virumkoret, dirigent Esben Frank.
Koncerter: Torsdag den 19. november og mandag den 23. november

December 2020 – Januar 2021 (udsat pga Corona)
“En eftermiddag med Mozart” med skuespiller Louis Bodnia Andersen og musikhistoriker Peter Dürrfeld.
Udvalgte satser af Mozarts produktion fra vidunderbarn til moden mand, introduktioner og udvalgte breve.
Foreløbig koncertdato: Søndag den 10. juni, Vejle Musikhus

Februar – marts 2021
Bachs Johannespassion med Rudersdalkoret, dirigent Torsten Mariegaard
Koncerter søndag den 7. marts og søndag den 14. marts

April – maj 2021 (udsat fra 2020 pga Corona)
Rachmaninoffs 2. klaverkoncert (kammerorkesterudgave af Yoshikawa Kiyoshi), solist Elena Koukhar + Wagner: Siegfried-Idyll

Tidligere repertoire:

P1030926
Kastrup Kirke, 21. oktober 2018

I oktober 2018 opførte orkestret et program med titlen “Opbrud ved Århundredeskiftet” med følgende værker:
Nielsen: Lille Suite opus 1
Enescu: Decet for Winds opus 14
Wagner: Siegfried-Idyll
Hør et sammendrag af koncerten her

I december 2018 opførtes Mozarts Requiem sammen med Kammerkoret Musica og professionelle solister.
Hør “Dies Irae”-satsen fra koncerten i Kristkirken 5. december 2018.

I 2019 har orkestret bl.a. spillet Beethovens 3. klaverkoncert med Kristoffer Hersnack Grunnet som solist og uddrag af Bachs Juleoratorium sammen med Kammerorkestret Musica.

2020 opfordres strygere inden for alle grupper til at melde sig.
Der vil ikke være optagelsesprøve men en gensidig prøveperiode på op til 1 måned svarende til ca. varigheden af et koncertprojekt.
Er du interesseret i oplysninger om orkestret så skriv til os på kammerorkestretmusica@gmail.com eller kontakt:

  • Filipe Carvalheiro +45 41 60 93 99
  • Jacob Deichmann (repræsentant for Kammerkoret Musica) +45 51 61 36 43

Booking af orkestret eller henvendelse om samarbejde:

  • Jacob Deichmann, tlf 5161 3643 eller e-mail jpd@ramboll.dk

Chamber Orchestra Musica

Would you like to play high-level chamber / ensemble music in your free time and are you ready to make an effort, Chamber Orchestra Musica might be something for you. Focus is on quality – sound, complexity, precision, development and musical joy. At the moment, the orchestra works on a project basis, based on a core of top-level amateur musicians, with occasional assistance from conservatory and professional musicians. There will typically be 4-5 rehearsals pr. concert project.

Musica’s chief conductor is Filipe Carvalheiro, who is a Master of Music in Conducting from the United States. He is artistic director of Chamber Choir Musica – one of Denmark’s skilled amateur choirs.

About once every season the orchestra will perform a programme in collaboration with Kammerkoret Musica.
Listen to the “Dies Irae”-movement of Mozart’s Requiem, performed by the choir and the orchestra on December 5th. 2018.

Rehearsal Tuesday evening  at 19.15 – 21.45. Rehearsals take place at the Swedish church in Copenhagen, Gustafskyrkan, on Folke Bernadottes Allé 4, 2100 København. There is not rehearsal every week, depending on the rehearsal schedule of the current project.

Repertoire 2020 – 2021 (after changes due to the Corona situation):

 

J. P. E. Hartmann’s opera “Liden Kirsten”, lyrics by Hans Christian Andersen
With Opera Nordsjælland.
Concert dates Saturday September 26th and Sunday September 27th

Mozart’s Requiem with Kammerkoret Musica
Probable concert dates Saturday October 31st,  Sunday November 1st and Sunday November 8th

Haydn’s “Creation” with chamber orchestra (arr. Joe Hickman) with Virumkoret, conductor Esben Frank
Concerts: Dyssegårdskirken Thursday April 30th at 19.30
Sorgenfri Kirke Monday May 4th at 19.30

“An afternoon with Mozart” with actor Louis Bodnia Andersen and music historian Peter Dürrfeld.
Selected movements by Mozart from boy wonder to grown man, introductions and readings of selected letters (in Danish)
Concert Sunday January 10th, 2021

Bach’s St. John’s Passion with Rudersdalkoret.
Concerts Sunday March 7th and Sunday March 14th

Rachmaninov’s 2nd piano concerto with chamber orchestra (arr. Yoshikawa Kiyoshi) + Wagner: Siegfried-Idyll
Soloist Elena Koukhar

Previous repertoire
Carl Nielsen: “Little suite” opus 1 for strings
Wagner: Siegfried-Idyll
George Enescu: Decet for wind instruments
Mozart: Requiem
Johann Helmich Roman: “Swedish Mass” with Virumkoret, conducted by Esben Frank
Beethoven: Piano concerto no. 3 (soloist Kristoffer Hersnack Grunnet)
Schubert: Symphony no. 3
J. S. Bach: Excerpt from the Christmas Oratorio and cantata nos. 36 and 61.

For 2020 we encourage string players in all groups to join the orchestra.
There will be no audition but a mutual trial period of up to one month. You can sign up for one project at a time, whatever suits you.
We encourage foreign nationals to join. All instruction takes place in English.

If you are interested in information about the orchestra, please mail us on kammerorkestretmusica@gmail.com or contact:

  • Filipe Carvalheiro +45 41 60 93 99
  • Jacob Deichmann (Representative of Chamber Choir Musica) +45 51 61 36 43