Kvindestemmer

København

Christiansborg Slotskirke

19:30
100,-

Vi fejrer 100-året for de danske kvinders stemmeret med koncertprogrammet Kvindestemmer. Forfatterinde Maria Helleberg binder koncerten sammen med beretninger om de enkelte komponisters vilkår og livsforløb

Kammerkoret Musica realiserer i 2014-2015 projektet Kvindestemmer: en koncert med kormusik udelukkende skrevet af kvindelige komponister.

Det har været et udfordrende projekt af flere grunde; dels er der frem til 1900-tallet meget få kvindelige komponister og dels har de overvejende skrevet for en anden besætning end kor. Dertil kommer, at de foreliggende værker har haft meget begrænset udbredelse. Særligt kormusikken af de kvindelige danske komponister fra 1800-tallet fremstår ukendt, og meget af musikken har formentlig end ikke været opført i sin samtid. En del af musikken har ikke haft de nødvendige kvaliteter grundet kvindernes manglende musikalske uddannelse, men mange af satserne er blot blevet glemt, idet der ikke har været musikalsk praksis for musik af kvindelige komponister ud over som underholdningsmusik til private selskaber. Vi mener, at denne musik fortjener at blive hørt.

Målet med projektet er at give lytteren en flerstrenget oplevelse, hvor de kvindelige komponister vil blive hørt i mere end musikalsk forstand. Vi håber, at projektet vil sætte fokus på den mængde af fortidens smukke musik, som på grund af rutinetænkning og tradition enten er gået i glemmebogen eller kun har nydt begrænset udbredelse.

I løbet af koncerten hører vi musik af kvindelige komponister fra omkring år 800 og til i dag. Fra middelalderen skal vi høre ortodokse toner af den græske nonne Kassia og gregoriansk sang af den tyske nonne Hildegard von Bingen. Fra renæssancen hører vi musik af italienerne Sulpitia Cesis, Francesca Campana og søstrene (eller måske var det samme person?) Vittoria og Raphaela Aleotti. Fra romantikken skal vi bl.a. høre musik af tyskeren Fanny Hensel, der stod i skyggen af sin bror Felix Mendelssohn. Og endelig fra nutiden musik af skotten Thea Musgrave og danskerne Eva Rothenberg og Pernille Sejlund.

Satserne i koncerten forbindes med oplæsning af nyskrevne tekster af forfatteren Maria Helleberg. Ved koncerten i Christiansborg Slotskirke vil forfatteren selv læse teksterne.

Venue Details

Christiansborg Slot Prins Jørgens Gård 1
København 1218