cof
I mandags den 7. maj 2018 var Musica på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium for at indspille to værker af komponisten Ida de Fonseca. I maj medvirker Musica nemlig i et spændende projekt, hvor Ida de Fonsecas (1802-1858) samlede værker, en række solosange og to korsange, for første gang bliver indspillet på CD. Helene Hvass Hansen, koloratursopran, og pianist Cathrine Penderup har taget initiativet til at dokumentere Fonsecas musik.

Ida de Fonseca var en kendt operasanger i 1820’erne og frem på et tidspunkt, hvor de fleste medvirkende ved operaer var syngende skuespillere. Her stak Fonseca ud, som et sangtalent udover det sædvanlige med sin smidige koloratur-alt-stemme. Alt dette til trods fik hun relativt få roller i løbet af sin kun 12 år lange karriere ved Det Kongelige Teater. Dette skyldes højst sandsynligt, at samtiden foretrak lyse sopraner til rollerne, fremfor hendes mørke alt. Efter sin afskedigelse forsøgte hun sig med udlandsturnéer, men blev trods sit talent standset af et skrøbeligt helbred, og hun fik aldrig det store gennembrud. Hun fortsatte med at ernære sig som sangunderviser, og siden som lied-komponist.

Da hun således i 1848 og 1853 udgav 16 romancer, blev hun en af de første danske kvindelige komponister, og så vidt vides den eneste i samtiden, som ikke skrev under et mandligt pseudonym, hvilket krævede et vist mod. Man kender ikke til nogen samtidige anmeldelser af hendes musik, så vi ved ikke, hvordan samtiden reagerede på musik skrevet af en kvinde. Måske har sangene været for aparte, måske har de været for svære at fremføre, eller måske brød man sig ikke om idéen om en kvindelig komponist. Uanset grunden er der her tale om en næsten ukendt del af vores fælles kulturarv, for hendes musik er aldrig blevet indspillet.

Musikforsker Lisbeth Ahlgren Jensen skriver om Fonseca i bogen Det Kvindelige spillerum – fem kvindelige komponister i Danmark i 1800-tallet (2007): ”Sangene bærer præg af italiensk bravourmelodik, tysk liedfølsomhed og nordisk folkevisetone, og de blandede stiltræk og de store tekniske krav som sangeren stilles overfor, var med til at give hendes sange et så specielt præg, at de ikke ligner noget andet i samtiden.

På CD’en vil der også være et bonustrack, hvor Henrik Engelbrecht bidrager med en baggrundsartikel om Ida de Fonseca. CDen bliver udgivet af Danacord og forventes at udkomme i september 2018.

Musica har tidligere indspillet en af Ida da Fonsecas sange på CD’en ”Kvindestemmer”.